Op deze website vindt u een groot aantal filmbeelden van leerlingen als deelnemer aan diverse activiteiten die tijdens de gymles aan bod komen. De beelden dienen als maatstaf voor de kwaliteit van bewegingsonderwijs in de dagelijkse schoolpraktijk.

Het betreft referentiebeelden van leerlingen die deelnemen aan kernactiviteiten uit het Basisdocument bewegingsonder-wijs voor de onderbouw van het vo. De nummers bij de kern-activiteiten verwijzen naar de paginanummers van de eerste en de tweede druk. Daarnaast zijn er schoolvoorbeelden van leerlingen die deelnemen aan allerlei verwante activiteiten.
Met deze beelden kunnen vaksecties LO deelnameniveaus van hun leerlingen vergelijken. Bovendien kunt u ze gebruiken als didactisch hulpmiddel tijdens de lessen LO.

Sport1.jpg