Bewegen beleven
De leerlingen moeten betrokken raken bij de lessen en gericht raken op hun eigen ontwikke-lingsmogelijkheden. Beleving van de lessen is voorwaarde om te komen tot leren en ontwikkelen. Een juiste wijze van omgaan met elkaar en met regels en materialen maakt daar deel van uit. Met als doel dat het bewegen gaat leven bij de leerlingen, dat het ze raakt en wat met ze doet.

Betrokkenheid bij de les als groepsgebeuren (BD)

Zorg
     223 207 Zelfstandig deelnemen                                                                         

 

Gerichtheid op beleven

Zorg Basis Vervolg Gevorderd
222 206 Waarderen van bewegen: bewegen waarderen bij rugby