Bewegen verbeteren
De leerlingen moeten zich uit een breed scala aan bewegingsactiviteiten een zeker bewegingsrepertoire eigen maken. Het gaat daarbij met name om het wendbaar leren hanteren van de grondbeginselen, zodat ze voldoende basis hebben om die elders uit te kunnen bouwen. Er is aandacht voor de bekende activiteitsgebieden, maar ook voor nieuwere activiteiten.
BEWEGEN VERBETEREN
Referentiebeelden Basisdocument (BD) Schoolvoorbeelden (SVB)
Atletiek

Atletiek

Bewegen op muziek

Spel

Spel

Turnen

Turnen

Zelfverdediging

Zelfverdediging

Zwemmen

Actuele activiteiten

Actuele activiteiten