Zelfverdediging (SVB)

Stoeispelen

Deelnameniveaus
A/1 B/2 C/3 D/4

Vriendjesjudo

klas 1-2 Vriendjesjudo

 

Toelichting voorbeeld vriendjesjudo klas 1

 

Trefspelen

Deelnameniveaus
A/1 B/2 C/3 D/4

Trefboksen

klas 2 Boksen

 

Toelichting voorbeeld en niveaubeschrijving

Wedstrijdschermen

klas 3 Schermen

Toelichting voorbeeld en niveaubeschrijving